Đầu bơm mỡ khí nén cho máy Gz-8, Gz-3 

1.700.000  1.400.000