Trang chủTin tức[CẬP NHẬT] Những quy định về kinh doanh rửa xe mới nhất

[CẬP NHẬT] Những quy định về kinh doanh rửa xe mới nhất

rủi ro khi kinh doanh rửa xe
11/09/2019 - admin

Mở tiệm rửa xe hiểu thông thường là một hình thức kinh doanh nhưng theo luật pháp hiện hành lại được gọi là một hoạt động thương mại không phải là doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều tiệm rửa xe vẫn đăng ký giấy phép kinh doanh dịch vụ rửa xe để được coi là doanh nghiệp. Vì sao lại vậy, các quy định về kinh doanh rửa xe mới nhất như thế nào?

quy định về kinh doanh rửa xe

Kinh doanh dịch vụ rửa xe thông thường không cần đăng ký kinh doanh

Trong nghị định số 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ có nêu rõ:

“1. Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây:

…đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định…”

quy định về kinh doanh rửa xe

Có thể kết luận từ nghị định trên rằng quy định về kinh doanh rửa xe là kinh doanh dịch vụ rửa xe không được coi là một hình thức kinh doanh như trong luật nên không cần đăng ký giấy phép kinh doanh.

Kinh doanh dịch vụ rửa xe phải chịu quản lý của Ủy ban nhân dân phường

Tuy không phải đăng ký giấy phép kinh doanh, tiệm rửa xe cũng giống như các hoạt động thương mại có lợi nhuận khác đều phải khai báo với chính quyền địa phương để làm thủ tục, báo cáo thường niên, cập nhật các quy định về kinh doanh rửa xe mới nhất và chịu các khoản thuế phí bắt buộc khi cung cấp dịch vụ hàng năm.

quy định về kinh doanh rửa xe

Nếu quy mô tiệm rửa xe của bạn ở mức lớn hoặc rất lớn, các nhà làm luật đều khuyên nên đăng ký giấy phép kinh doanh. Tuy các khoản chi phí số tiền thuế phí nhiều hơn so với trước nhưng khi là doanh nghiệp, nhiều tiệm sẽ được hỗ trợ rất nhiều trong quá trình cung ứng.

Các quy định về thuế phí và các thủ tục hạch toán tài chính hàng năm

Kinh doanh dịch vụ rửa xe mà không đăng ký dịch vụ kinh doanh cần phải nộp thuế theo phương pháp khoán. Tuy nhiên, nếu tiệm có đăng ký kinh doanh dịch vụ rửa xe thì tiệm cần khai báo cáo tài chính hàng năm hay cân đối kế toán để hoạch định thuế và nộp thuế theo quy định của luật kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định

“Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc áp dụng
a. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

b. Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.”

quy định về kinh doanh rửa xe

Hiểu một cách đơn giản, quy định về kinh doanh rửa xe là nếu doanh thu một năm của tiệm dưới 100 triệu đồng thì bạn không phải nộp thuế VAT và thuế TNCN đối với chủ tiệm. Trường hợp tương tự khi tính với lợi nhuận và thu nhập của chủ tiệm dưới 60 triệu đồng một năm.

 Việc am hiểu quy định về kinh doanh rửa xe là điều cần thiết cho chủ mỗi tiệm rửa xe, bởi vậy hãy tự trang bị cho mình những kiến thức cũng như kinh nghiệm tốt nhất nhé!

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kinh doanh 097.369.8910
Kỹ Thuật 0934.678.166