Súng bơm mỡ đầu bằng, đầu nhọn HCG200

500.000  400.000